Bær ditt firma ut i verden

Vi satser på direkte og personlig kontakt. Reklamekonsulentene våre er daglig på besøk hos kundene våre, blir kjent med deg og bedriften og de individuelle behovene som finnes, og utvikler relevante og skreddersydde løsninger. Alle reklameartikler, reklamegaver og klær i GB-Collection kan utformes helt individuelt, i samsvar med behovene til våre kunder. Med firmalogoen som varemerke, et unikt slagord, et aksjonssymbol for et spesielt arrangement eller en kombinasjon av alt dette.

Si hallo...

Fyll ut kontaktformularet. Vi tar umiddelbart kontakt.

Uten at det kreves noe særlig innsats av deg, for vi tar oss av alt.

Er det kanskje nødvendig med en egen layout eller et aktiverende motto? Vi svarer på alle disse spørsmålene. I tett samarbeid med reklamerådgiveren sørger Berendsohns grafiske service for at budskapet gjøres perfekt gjeldende på de utvalgte reklameartiklene.

Vår fagkompetente grafiske avdeling trenger bare et visittkort, et brevhode eller en flyer fra foretaket ditt. Hvis du skulle ha digitale maler, er det naturligvis ideelt – men det er ingen forutsetning. Gjennom nyeste grafiske programvare og en høy faglig kompetanse er våre medarbeidere i stand til å generere nesten enhver mal for reproduserbare trykkdata. Og dermed til å bringe dine forestillinger helt nøyaktig på våre reklameartikler. Våre kunder får for endelig godkjenning et bindende korrekturfratrekk. Dermed er alle på den sikre siden.

Bli kjent med oss.
Avtal personlig rådgivning.

Fleksibilitet og topp kvalitet sikres gjennom egen produksjon og foredling.

Mer enn 150 medarbeidere jobber daglig med dette. Avhengig av produkt brukes ulike foredlingsteknikker ved bearbeidingen. For å garantere vårt krav om jevnt og aller beste kvalitet, blir alle deler kontrollert manuelt. Kun optimale trykkresultater leveres til våre kunder

Naturligvis foredler vi også firmaklær i egen regi. De nyeste silketrykk- og broderingsmaskinene sikkerstiller med sin spesielle programstyring at ditt reklamebudskap eller din reklamelogo havner perfekt på klesplagget. Enten det bare skulle være snakk om noen få centimeter på kragen eller hele ryggflaten - hos oss lar alle størrelser seg gjennomføre. Som ekstra service tilbyr en individuell personalisering av hvert enkelt plagg - for eksempel med navnet på den enkelte medarbeideren.