Vår personlig rådgivningsservice – som sparer tiden din.

Reklamegaver sprer glede. Så lenge dem ble godt utvalgt – og ikke koster for mye av tiden din.

Bestill vår service for reklameartikler.

Under samtalen avklarer vi med deg personlig alle spørsmål vedrørende reklameartikler, kort, kundegaver eller firmaklær. Bare si, hva du ønsker – vi tar oss av avviklingen. Særlig, når det dreier seg om trykk og individualisering.

Full-service-samtale

Forutsamtale & behovsavklaring

I en kort forutsamtale blir vi kjent med hverandre.

Presentering av målrettete løsninger tilpasset din bransje

Salgsrådgiveren viser bransjerelaterte produkter «live». Du kan ta på og prøve – for oss er dette meget viktig. For enda mer inspirasjon har vi et firmatablet som kan vise deg flere produkter.

Utvalg av produkter & service

Ut av et flertall av muligheter finner vi ut, hvilke produkter passer optimalt til ditt firma. Bevisst innrømmer vi mer tid til denne tidsphasen, siden din suksess avgjøres etter produktutvalget.

Individualisering av dine produkter

Vi prater om, hvordan dine reklameløsninger kan utformes individuelt. Vår grafikservice utfører utformingsoppgaven, slik at ditt budskap kommer perfekt til syne på de utvalgte reklameartikler.

Vårt tilbud opprettholdes

Vi setter opp kostnadsplan sammen med deg og utarbeider dine individuelle reklame ønsker.

Dine individuelle reklame ønsker er funnet!

Etter kun en enkelt personlig termin er alt på riktig spor.

Firmareklame med reklameartikler og gaver er mer enn bare en tjenesteytelse. Det betyr en forbindelse mellom bedriften og kunden eller også mellom forretningskontakter. Takket være sin omfattende opplæring og sin nærhet til kundene vet våre reklamerådgivere alt om slike forbindelser. Og om hvilke reklameideer som fungerer og hvilke gaver som gir ønsket effekt. De har omfattende bransjekunnskap, kjenner området og er på stedet hos våre kunder. Med denne erfaringen forstår de reklamebehovene til våre kunder, finner produkter som passer og gir dessuten råd om utformingen av individuelle reklamebudskap.

Våre reklamerådgivere kommer naturligvis helt uten bindende krav. La deg overbevise av kvaliteten på tilbudet vårt, som garantert kommer til å etterlate et varig inntrykk hos kundene dine!

Motta uforpliktende rådgivning og avtale en termin allerede i dag.

Si hallo...

Fyll ut kontaktformularet. Vi tar umiddelbart kontakt.

Alt hva du ønsker.

Fra kulepenner til design-saltbøsser. Vi har over 800 uvanlige artikler i vårt sortiment. For å kunne gjøre valget lettere for din del, utarbeider våre reklamerådgivere en behovsanalyse for deg, basert på dine behov, og presenterer så de passende produktene for deg.

På den måten sikkerstiller vi at du gjør et varig inntrykk på dine kunder.

For å kjenne på og prøve ut

Få et eget inntrykk av våre reklameideer. Som en helt essensiell del av vår rådgivning får du en demonstrasjon på stedet. Vårt komplette sortiment kan da tas direkte i hånden, vurderes og testes. Og også forslag for det slående mottoet for den individuelle reklameutformingen har våre profesjonelt utdannede, erfarne og teknologisk perfekt utstyrte rådgivere i bagasjen.

Individuell og fleksibel

Alla reklameartikler, reklamegaver og tekstiler i GB-Collection kan utformes helt individuelt etter våre kunders forestillinger. Med varemerket, firmalogoen, det unike mottoet, et kampanjemerke for et spesielt arrangement eller en kombinasjon av alt.

Både produksjon og levering utføres fleksibelt i samsvar med kundenes ønsker fra vår egen produksjonsavdeling i Tyskland. Både terminbasert levering, individuell forsendelse til spesielle anledninger hos deg eller ekspressproduksjon muliggjøres på den måten for våre kunder.

Bli kjent med oss.
Avtal personlig rådgivning.

Vår service ender heller ikke med produktutvelgelsen

Det passende produktutvalget er første trinn til kundebinding. Den individuelle utformingen utgjør i et andre trinn en personlig reklamebudbringer for deg. Våre reklamerådgivere hjelper deg til å finne de riktige produktene og utforme det foretaksspesifikke budskapet. Vår grafiske service omsetter disse ideene deretter akkurat for utvalgt artikkel. Reklameartiklene og gavene som er foredlet og konfeksjonert for deg, leveres kort tid senere til deg.