Vedvarende handel

Framsyn av foretaket

Berendsohn AG er et moderne og ansvarsbevisst foretak med hanseatisk tradisjon. Det er derfor en selvfølge å dele vår suksess. I mange år har vi støttet lokale, sosiale prosjekter. Noen av våre støttede institusjoner eller egeninitierte prosjekter presenterer vi nedenfor.

Sosialt engasjement

Engagement på sosiale områder er en hjertesak for oss. Som foretak med røtter i Hamburg er vi særlig interessert i det nordtyske distriktet. Ved siden av finansiell støtte av sosiale projekter har vi i årevis hatt produktivt partnerskap med Schlumperne. De er en gruppe av mental handikappede kunstnere. Vi ønsker å vise her et utvalg av våre projekter.

 • Foreningen Herzenswünsche e.V. oppfyller som veldedig forening som virker over hele Tyskland et stort ønske for alvorlig syke barn og ungdommer – et hjertens ønske. Berendsohn AG hjelper til med å oppfylle disse ønskene.

  Verein Herzenswünsche
 • Regelmessig støtter vi også barnehospitset " Sternenbrücke" i Hamburg-Rissen. Hospitset tilbyr barn med uhelbredelige sykdommer og kort levetidsforventning et humant miljø. Sammen med sine familier kan barna her oppleve resten av sin levetid på en mest mulig intensiv og bevisst måte.

  Sternenbrücke
 • Det at mennesker som er psykisk utviklingshemmet kan være utmerkede kunstnere, beviser kunstnergruppen " Die Schlumper" fra Hamburg. Med sine uttrykksfulle og følelsesladede kunstverk som er fulle av positiv energi, inspirere de både museer, gallerier og samlere på samme måte. Til Berendsohns porselenserie Cool presenterer Die Schlumper regelmessig nye motiver.

Miljøengasjement

I tillegg til de menneskelige aspektene engasjerer vi oss også for beskyttelsen av miljø og klima. Tallrike miljørelaterte aspekter spiller en rolle i det daglige arbeidet og vårt virksomhetstanke. Ulike prosjekter – delvis med verdenskjente partnere – fra vår portefølje presenterer vi kort her:

 • Tyngdepunktet for samarbeidet vårt med B.A.U.M. (Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management) skaper bevisst og skånsom omgang med ressurser. Vi bruker strøm fra regenerative energier, firmaflåten blir erstattet av kjøretøy med lave utslipp, papirene som brukes til pakning og kommunikasjon er, i den grad det er mulig, FSC-sertifisert, vårt avfall sorteres konsekvent, bruken av resirkulert materiale og optimering av produksjonsprosesser avrunder vårt bidrag til økologisk ansvar.

  Baum
 • Mechow - kundeprosjektet

  I 2008 plantet Berendsohn AG 15.000 trær av typene blodbøk, eik, ask og agnbøk, samt andre trearter i et utvalgt området ved Mechow. Dette tiltaket skal først og fremst forbinde et allerede eksisterende skogområde med Mechower See. Symbolsk har vi gitt våre kunder trefaddernøkkelhanker i begrenset opplag.

  Mustin - kunder av kundene våre blir trefaddere

  Ved det første trefadderprosjektet i 2008 kunne kundene våre bli trefaddere. Resonansen var utrolig positiv. Mange av kundene våre spurte om de også kunne dele dette engasjementet med sine egne kunder. I 2009 realiserte vi denne ideen med planting av ytterligere 15.000 trær. Dermed fikk prosjektet allerede i sitt andre år en svært mye større oppmerksomhet og identifikasjon utover vårt foretak. Alle deltakere fikk den begrensede trefaddernøkkelhanken "Schaalsee".

  Salem-myren – det yngste planteområdet

  Med plantingen av de neste 15.000 trærne rundt Salem-myren opprettet vi viktige buffersoner for å beskytte den følsomme biosfæren. Biotopen myr er en viktig bestanddel i det fungerende økosystemet, spesielt for hekkende fugler og sjeldne planter. Den tilsvarende trefaddernøkkelhanken, denne gangen som limited edition "Vekst", kunne naturligvis nok en gang gis fra våre kunder til sine forretningspartnere og venner.

 • Produkter med lang levetid i en hurtiglevende tid. Av ettervoksende råstoffer og resirkulerbare materialer. Det er hva vi forstår med økologisk ansvar. Og den senere tilbakeføringen til materialkretsløpet hører også til dette.

  Den bevisste og skånsomme håndteringen av ressurser som står til disposisjon sto som begynnelse for utviklingen av denne designkolleksjonen. Reduksjon til relevante funksjoner og naturlige materialer fulgte som formell konsekvens. Selvfølgelig tok vi med oss noen av de beste designstudioene i teamet for utfordringen når det gjelder bærekraftig produktutvikling og fremragende utforming.

  Produksjonen av Berendsohns Blue Line-kolleksjon finner hovedsakelig sted i Tyskland. Dermed kan vi garantere vår høye kvalitetsstandard, unngå lange transporter og redusere trafikkbetingede CO2-utslipp betydelig. WWF Deutschland har impulsgivende fulgt denne prosessen.

  Baum