Firmaets historie

Berendsohn AG er et tradisjonelt familieforetak i Hamburg. I løpet av de siste omtrent 180 årene har vi med stort ansvar pålitelig utviklet forretningen og vellykket sørget for at man takket være våre reklamemidler fortsatt husker på våre over 100.000 kunder i lang tid fremover.

Denne maksimen har preget foretaket frem til i dag og har gjort det til ledende tilbyder innen direktesalg av reklameartikler og gaver i Europa. Regionale hendelser og foretakspersonligheter har siden dette preget utviklingen.

De hendelsesfulle grunnleggerårene

Berendsohn AG ble grunnlagt i 1833 av Bernhard Salomon Berendsohn som forlagshus i Hamburg. Kjerneforretningen i de første årene var våre "Hamburgensier", kobberstikk i høy kvalitet, som avbildet ulike bymotiver fra Hamburg og de landlige omgivelsene. Våre "gamle reklameprodukter" som kjøpmenn i Hamburg sendte eller overrakte til sine oversjøiske forretningsvenner.

Over 100 år senere, etter den 2. verdenskrig, syklet Günther Berendsohn som ung foretaker gjennom det ødelagte Hamburg. Salgskofferten med de mest forskjellige reklamemidlene hadde han alltid med seg. I denne tiden bygget Günther Berendsohn opp familiens foretak på nytt. Med en sans for forretningsfolkenes behov og bevisstheten for kundenærhet hadde den eksterne arbeidskraften fordelt seg over hele Tyskland allerede ti år senere.

Det europeiske markedet lokker

På 60-tallet begynte Berendsohn å erobre det europeiske markedet. Medarbeiderantallet vokste i ekstern og intern drift i de påfølgende årtiene til ca. 800. Fordelt på midlertidig tolv europeiske land betjener de i fellesskap mer enn 100.000 kunder. I tillegg til de enkelte landsforetakene av Berendsohn har også INTERWEGA international Gesellschaft für Debitorenmanagement m.b.H. vært en del av Berendsohn-Gruppen siden 1986.

Videreutvikling og modernisering

Modernisering og vekst preger foretaket i det aktuelle tiåret. Produksjonsanlegget i Brüsewitz i Mecklenburg, som har eksistert siden 1993, ble i 2013 utbygget til europeisk produksjon-, service- og logistikksentral. Under ett tak har siden den gang mer enn 150 medarbeidere fra produksjon, logistikk, kunde- og grafikktjeneste jobbet her. Siden 2014 har den polske spesialisten for reklameartikler og bedriftsbekledning Lynka Sp. z o.o. i Krakow vært et datterselskap av Berendsohn AG. Corporate Fashion ble med denne kompetansen dermed til den tredje, store pilaren til foretaket.

180 år med ett blikk

1833

Grunnleggelse av forlaget B.S. Berendsohn

1860

Blomstringstid for forlagsarbeidet. Med høykvalitets stikk fra bymotiver, "Hamburgersiene", som ble gitt som gave fra kunder til forretningspartnere over hele verden, grunnla forlaget sin suksess.

1948

Ny grunnleggelse av firmaet av Günther Berendsohn.

1958

Den eksterne tjenesten har utvidet seg til 50 medarbeidere i hele Tyskland. Spesielt og unikt for alle kunder: Den personlige, individuelle behandlingen og rådgivningen på stedet, med mønstre av produkter og knowhow i alle bransjer. Årsomsetningen er over fem millioner DM.

1964

Berendsohn vender seg til det utenlandske markedet. Den eksterne tjenesten opptar virksomheten i Skandinavia, Italia, Østerrike og Sveits. Årsomsetningen vokser til 10 millioner DM.

1973

Årsomsetning på 80 millioner DM, ekstern tjeneste har nå over 300 medarbeidere.

1986

Grunnleggelsen av datterselskapet Interwega International Gesellschaft für Debitorenmanagement mbH.

1987

Flytting til dagens hovedkontor i vestre Hamburg. Den totale omsetningen ligger på 100 millioner DM, det europeiske markedet står for halvparten.

1993

I Brüsewitz ved Schwerin oppstår et ytterligere serviceanlegg med egen produksjon.

2007

Berendsohn utvikler sitt forretningsområde med segmentet foretaksklær.

2013

For å forene alle tjenester under ett tak og for å optimere kundeservicen, blir anlegget i Brüsewitz utvidet til det sentrale produksjonsanlegget. Her arbeider i tillegg til produksjon nå også grafikkavdelingen, logistikk og kundeservice.

2014

Berendsohn fordyper sin ekspertise på området foretaksklær gjennom overtakelsen av den polske reklame- og foretaksklesspesialisten Lynka Sp.z o.o. i Krakow.

2015

Med den egne høykvalitets kleskolleksjonen "GB-Collection", oppkalt etter grunnleggeren Günther Berendsohn, utvider foretakskledningen tilbudet til Berendsohn AG.

2017

Astrid Schulte blir styreleder hos Berendsohn AG

2017

Etter over 30 år flyttes vår firmasentral til Hamburg-Bahrenfeld